Γερόντισσας Θεοσέμνης, Καθηγουμένης Ι.Μ. Χρυσοπηγής Χανίων

Οι πτωτικοί λογισμοί παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε, όταν προηγούνται λογισμοί κατακρίσεως και υπερηφανίας. Λογισμός κατακρίσεως μπορεί να θεωρηθεί κάθε λογισμός υποτιμητικός για τον πλησίον.

Subscribe to Email