Αββά Ισαάκ του Σύρου

Τα χαρίσματα του Θεού έρχονται από μόνα τους, όπως λέγουν οι πατέρες, χωρίς εσύ να το αισθανθείς. Ναι, έρχονται από μόνα τους, αλλ’ εάν ο τόπος είναι καθαρός και όχι ρυπαρός.

Subscribe to Email