Από τη Φιλοκαλία

Μη θροού, αλλά διορθού = Όταν πέσεις, μη κλονίζεσαι, αλλά διορθώσου.

Subscribe to Email