Άρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη

Όταν επισκεφθή και εσάς ο Θεός, θα το καταλάβετε. Θα αλλάξη αμέσως η ζωή σας. Θα γεμίσετε. Θα σας κυριεύση στην αρχή ένας τρόμος έκστασις· δεν θα ξεύρετε τί σας συμβαίνει την ώρα εκείνη και θα αναρωτιέσθε: Τρελλάθηκα; Όταν σιγά σιγά συνέλθετε, δεν θα μπορείτε να μιλήσετε. Μόνον θα τρέχουν τα μάτια σας δάκρυα, και θα είναι ελάχιστες μόνος σταγόνες μπροστά στον κρουνό της χάριτος που θα σας έχη ανοίξει την στιγμή εκείνη, εν Άγίω Πνεύματι, ο Θεός.

Subscribe to Email