Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ

Η αληθινή κοινωνία με τον Θεό δεν αναζητείται από τον άνθρωπο με άλλον τρόπο εκτός από την προσωπική προσευχή προς τον προσωπικό Θεό.

Subscribe to Email