Γέροντα Γερμανοῦ Σταυροβουνιώτη

  • Προσευχή χωρίς ταπείνωση, αὐτομεμψία καί μετάνοια, μένει ἀνενέργητη.
  • Χωρίς τό ἐλατήριο τῆς Ἀγάπης, δέν ἐξακοντίζεται ἡ Προσευχή στόν Οὐρανό.
  • Ἀλίμονο, ἄν προσευχόμαστε μόνο μέ τά χείλη, κι ἡ καρδιά μας εἶναι γεμάτη ἀκαθαρσίες καί κακίες!
  • Ἀφοῦ συνεχῶς ἁμαρτάνουμε, γι’ αὐτό καί συνεχῶς νά προσευχόμαστε!
  • Ἄν ἡ Προσευχή δέν καταλαμβάνει τό κύριο μέρος τῆς ζωῆς μας, τότε ὁ πνευματικός μας θάνατος εἶναι βέβαιος.
  • Στίς θλίψεις καί στίς δοκιμασίες, στούς πειρασμούς καί τούς κινδύνους, τί πιό καλό ὑπάρχει ἀπό τήν Προσευχή;
  • Νηστεία καί Προσευχή, ὅταν πᾶνε μαζί, κάνουν θαύματα!
  • Ἡ προσευχή εἶναι τό εὐγενέστερο γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου.
  • Τό μυστικό τῆς προσευχῆς εἶναι ἡ μυστική προσευχή.
  • Προσευχή χωρίς ἐλπίδα εἶναι καράβι χωρίς πυξίδα.

 

 

Subscribe to Email