Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ

Αν θυμάσαι τα πάθη του Κυρίου πάντα, θα υπομένεις αγόγγυστα τα πάντα.

Subscribe to Email