Αγίου Ισαάκ του Σύρου

O δειλός άνθρωπος, πάσχει κυρίως απο δυό ψυχικές ασθένειες. από ολιγοπιστία κι' απο φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δυό μεγάλα κακά είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό κι' είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει.

H υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή απο μεγάλη πίστη στο Θεό ή απο τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραιτήτως ή υπερηφάνεια, την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη.

Subscribe to Email