Αββά Ζήνωνος

Όποιος θέλει γρήγορα να εισακούσει ο Θεός την προσευχή του, όταν σηκωθεί και υψώσει τα χέρια του προς τον Θεό, πριν από όλα και πριν από την ίδια του την ψυχή, ας προσευχηθεί υπέρ των εχθρών του με όλο του το είναι. Έτσι, με αυτό το κατόρθωμα, ό,τι κι αν ζητήσει από τον Θεό, θα εισακουσθεί.

Subscribe to Email