Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ἡ καρδιά σας! Προετοιμάστε τήν καρδιά σας γιά τό Θεό! Θυσιάστε την γιά τό Θεό καί ἐκεῖ μέσα, σάν σέ θυσιαστήριο, λατρεύετε Αὐτόν, τηρεῖτε τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἑνῶστε τήν καρδιά σας μέ τό Θεό καί ὅλά τά ἄλλα θά ἀκολουθοῦν, θά οἰακίζονται ἀπό τήν καρδιά. Πηδαλιοῦχος τῆς καρδιᾶς δέν εἶναι αὐτός πού κρατάει μία ἀκτίνα τοῦ πηδαλίου, ἀλλά αὐτός πού κρατάει τόν ἀξονα τοῦ πηδαλίου. Ἡ καρδιά μας εἶναι ὁ ἀξονας τῆς ὑπάρξεώς μας!

 

 

 

Subscribe to Email