Ἁγίου  Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Τό νά διδάσκεις τούς ἄλλους εἶναι τόσο εὔκολο, ὅσο τό νά ρίχνεις πέτρες ἀπό ἕνα καμπαναριό. Τό νά ἐφαρμόζεις ὅμως ὅσα διδάσκεις, αὐτό εἶναι σάν νά ἀνεβάζεις τίς πέτρες ἐκεῖ πάνω. Τόσο διαφέρει ἡ διδασκαλία ἀπό τήν ἐφαρμογή.

Subscribe to Email