Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ

  • Ὅπως ἡ μνήμη τῆς φωτιᾶς δέν ζεσταίνει τό σῶμα, ἔτσι καί ἡ πίστη χωρίς ἀγάπη δέν φέρνει στήν ψυχή τό φωτισμό τῆς γνώσεως.

 

  • Ὅποιος ἀγαπάει τό Θεό, δέν μπορεῖ νά μήν ἀγαπήσει καί κάθε ἄνθρωπο σάν τόν ἑαυτό του, ἄν καί τόν δυσαρεστοῦν τά πάθη ἐκείνων πού δέν ἔχουν ἀκόμα καθαριστεῖ. Γι’ αὐτό καί χαίρεται μέ ἀμέτρητη καί ἀνέκφραστη χαρά, ὅταν αὐτοί ἐπιστρέφουν καί διορθώνονται.

 

  • Ὅποιος βλέπει καί ἴχνος μόνο μίσους μέσα στήν καρδιά του γιά ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο καί γιά ὁποιοδήποτε φταίξιμό του, αὐτός ἔχει ἀποξενωθεῖ τελείως ἀπό τήν ἀγάπη στό Θεό. Γιατί ἡ ἀγάπη στό Θεό δέν ἀνέχεται καθόλου τό μίσος ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου.

 

  • Δέν ἔχει ἀκόμα τέλεια τήν ἀγάπη ὅποιος ἀλλάζει διάθεση ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τίς διαθέσεις ἐκείνων, τόν ἕνα γιά παράδειγμα τόν ἀγαπάει καί τόν ἄλλον τόν μισεῖ, ἤ τόν ἴδιο ἄνθρωπο ἄλλοτε τόν ἀγαπάει καί ἄλλοτε τόν μισεῖ γιά τίς ἴδιες αἰτίες.

Ἀπό τό «Μικρός Εὐεργετινός», Ἱ. Μ. Παρακλήτου

 

 

 

Subscribe to Email