Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

Η Εκκλησία είναι σώμα, που έχει μάτια και κεφαλή˙ όταν ένα αγκάθι τρυπήσει την πτέρνα ο οφθαλμός στρέφεται προς τα κάτω, επειδή είναι μέλος του σώματος και δεν λέγει: αφού είμαι στην κορυφή δεν με ενδιαφέρει το κάτω άκρο. Αντιθέτως, ο οφθαλμός στρέφεται προς τα κάτω μη αφήνοντας το ύψος του. Διότι τι είναι χαμηλότερα της πτέρνας και υψηλότερα του οφθαλμού;

Εν τούτοις, αυτή η ανομοιότητα διορθώνεται με το συμπάσχειν, και όλα συνενώνονται με την αγάπη. Έτσι προσέγγιζε τα πράγματα κι εσύ. Αν είσαι δραστήριος και ικανός αλλά έχεις αδελφό, ο οποίος δεν δύναται να ακολουθήσει τα βήματά σου, τότε ο οφθαλμός σου ας στραφεί προς την πτέρνα και ας δείξει συμπόνια προς το μέλος που υποφέρει, ώστε να μην μείνει αβοήθητο λόγω του ότι δεν μπορεί να σε ακολουθήσει. Είσαι πλούσιος; Χαίρομαι γι’ αυτό, όμως ο αδελφός είναι φτωχός, ας μην μείνει αμέτοχος του πλούτου σου.

Subscribe to Email