• Αχ! Αν ήξερες μόνο τι χαρά, τι γλυκύτητα περιμένει τη δίκαια ψυχή στον ουρανό, θα αποφάσιζες να υπομένεις με ευγνωμοσύνη σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή κάθε είδους λύπη, διωγμό και συκοφαντία.

 

  • Για να αποκτήσουμε την ειρήνη της ψυχής πρέπει να φέρουμε τον εαυτό μας σε τέτοια κατάσταση αποξένωσης από τα γήινα πράγματα και πλάσματα εν γένει, ώστε τίποτα να μην μπορεί να μας προξενήσει ταραχή. Πρέπει να γίνουμε ως νεκροί, εντελώς κουφοί και τυφλοί σε όλες τις δυσκολίες, τις συκοφαντίες, τα σκάνδαλα και τους διωγμούς που είναι ο αναπόφευκτος κλήρος όλων εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τον Χριστό.

 

 

Subscribe to Email