Ἁγίου  Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Δέν πρέπει, χωρίς ἀνάγκη, νά ἀνοίγεις στόν ἄλλο τήν καρδιά σου. Μέσα σέ χιλιάδες ἴσως βρεῖς μόνο ἕνα, πού θά μπορέσει νά κρατήσει τό μυστικό σου. Ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν τό κρατᾶμε μέσα μας, πῶς μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι θά τό κρατήσουν οἱ ἄλλοι;

 

Subscribe to Email