Αν η θέρμη της πίστης μας δεν δοκιμαστεί, τότε με τον καιρό μπορεί να μας πιάσει αμέλεια και η πίστη μας να εξασθενίσει ή και να εξαφανιστεί. Τότε μπορεί και ο ίδιος ο χριστιανισμός με τα μυστήριά του να πεθάνει μέσα μας.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Subscribe to Email