Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού    

      Δύο λεξοῦλες πού μᾶς καταξιώνουνε στή ζωή εἶναι τό «εὐχαριστῶ», δηλαδή ἡ εὐγνωμοσύνη, καί τό «συγγνώμη», δηλαδή να ζητᾶμε συγχώρεση. Ὁ Θεός θά κρίνει τή σωτηρία μας ἀπό τή συγγνώμη καί τήν ἀγάπη πού βγάζουμε ἀπό μέσα μας.

Subscribe to Email