Κλάους Κένεθ

  •      Είναι ξεκάθαρο ότι στη βασιλεία των ουρανών δεν εισερχόμαστε λέγοντας ωραία λόγια, αλλά βαδίζοντας στον δρόμο της καρδιάς.
  •      Τα πάντα εξαρτώνται από την καρδιά, γιατί εκεί θα κατοικήσει ο Χριστός, αν Του ανοίξουμε τη θύρα και στο κατοικητηριον αυτό δεν χωρούν ψεύδη και επικρίσεις.
Subscribe to Email