Μητροπολίτη Αντωνίου του Σουρόζ

          Ξανά και ξανά θέλω να το εγγυηθώ πως είμαι, ή τουλάχιστον ελπίζω να γίνω, απλώς και μόνο σαν μια πόρτα, από την οποία οι άνθρωποι να μπορούν να μπαίνουν σε μια Βασιλεία. Ίσως ο θυροφύλακας, που δουλειά του είναι να ανοίγει μια πόρτα για να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα χωρίς να προσέχουν ούτε την πόρτα, ούτε εκείνον που την κρατά ανοικτή.

Subscribe to Email