Αρχιμ. Παύλου Εγγλεζάκη

       Ὅσο πιό πολύ καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ, τόσο πιό πολύ Τόν ἀγαποῦμε καί τόσο πιό πολύ ἀγαποῦμε τούς συνανθρώπους μας.

Τό πρῶτο μήνυμα πού θά πρέπει νά φέρουμε στούς ἔξω ἤ στούς πρό τῶν πυλών τῆς Ἐκκλησίας, δέν εἶναι τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (κι ἄλλες Θρησκεῖες τό λέγουν, ὅπως καί οἱ ἀνθρωπιστές) οὔτε τό «ἀγάπα τό Θεό» (πῶς θά Τόν ἀγαπήσει ἀφοῦ δέν Τόν ξέρει;), ἀλλά ὅτι ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ· σέ ἀγαπᾶ ἔμπρακτα μέχρι θανάτου, στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Subscribe to Email