Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

      Ἐμεῖς πού πιστεύουμε στόν Χριστό, στον σταυρωθέντα, ἀναστάντα, ἀναληφθέντα, δεν πρέπει νά νοιώθουμε ὀρφάνια ἐφ’ ὅσον ἔχουμε τόν Κύριό μας πατέρα καί ἀδελφό μας καί φίλο μας. … Ἔχει τήν ἔγνοια μας ὁ Χριστός· αὐτό πρέπει νά τό συνειδητοποιή σουμε. Δέν εἴμαστε ποτέ, πουθενά μόνοι μας.

Subscribe to Email