Αρχιμ. Παύλου Εγγλεζάκη

«Ἐάν περιπατῶμεν ἐν τῷ φωτί», ἐάν ἀγωνιζόμαστε ὅσο μποροῦμε, τότε τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ θά μᾶς καθαρίσει ἀπό κάθε ἁμαρτία. Δέν λέει ὅτι θά γίνουμε ἀναμάρτητοι.

Subscribe to Email