Γέροντος Χρυσοστόμου Σταυρονικητιανού

Προκειμένου να σωθεί μία ψυχή, πρέπει να κάνομε υπομονή. Γιατί, αν αυτή η ψυχή που δεν κάνομε υπομονή μαζί της πάει και δέσει μία πέτρα στον λαιμό της και πέσει μέσα στην θάλασσα, ποιος θα πάρει το κρίμα;

Subscribe to Email