Γέροντα Τρύφωνα του Βάσον

      Κάθε φορά που ξανά πέφτουμε στο ίδιο αμάρτημα, ας θυμόμαστε να παραδίδουμε τον εαυτό μας στο Χριστό, ο οποίος υπόσχεται νίκη επί των αμαρτιών μας. Ο αγώνας για την αγιότητα δεν έχει σχέση με το τι εμείς μπορούμε να κάνουμε αλλά με το τι μπορεί ο Χριστός να κάνει μέσα μας.

Subscribe to Email