Πατριάρχη Σερβία Παύλου

Ὅλα τακτοποιοῦνται μέ τόν καλύτερο τρόπο, ἐάν ἀποδεχθεῖτε αὐτό πού συμβαίνει καί ἔχετε ἐμπιστοσύνης στόν Θεό.

Subscribe to Email