Γερόντισσας Φιλοθέης -Ηγουμένης  Ι.Μ. Παναγίας Βρυούλων

Η Παναγία μας δείχνει ποιος είναι ο δρόμος πού πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας.

Μας διδάσκει με τη ζωή της και τη σιωπή της τον δρόμο της ταπείνωσης, της ελεύθερης υπακοής στο θέλημα του Χριστού, της χαράς και της δοξολογίας σε ό,τι επιτρέψει ή παραχωρήσει ο Κύριος, της εμπιστοσύνης στην Πρόνοιά Του, της ησυχίας και της νήψεως.

Μας καλεί να γίνουμε όπως εκείνη, άνθρωποι ευλογίας και χαράς που με την φωτεινή παρουσία μας θα σηκώνουμε με ευγνωμοσύνη τον σταυρό μας ζώντας με την προσδοκία της εν Χριστώ Αναστάσεώς μας.

Subscribe to Email