π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου

      Η κάθε στειρότητα πολεμιέται μόνο με άσκηση. Από τη σκληρή πέτρα των παθών αποκαλύπτονται τα χαρίσματα και καρπογονούν οι θείες αρετές με σκληρούς πνευματικούς αγώνες.

Subscribe to Email