Αρχιμ. Παύλου Εγγλεζάκη

     Τά σαρκικά πάθη δέν εἶναι τά μεγαλύτερα ἀλλά τά πρῶτα, πού θά πρέπει νά νικηθοῦν γιά νά προχωρήσουμε. Ὑπάρχουν μεγαλύτερα πάθη, ὅπως ὁ ἐγωισμός. Ἡ πρώτη ἀρετή εἶναι ἡ ἀγάπη.

Subscribe to Email