Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού  

     Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ κρατιέται ἀκόμα ἀπό τίς προσευχές τῶν λίγων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι κάμπτουν γόνυ ταπείνωσης, ἀγάπης καί πίστεως μεγάλης στόν οὐράνιο βασιλέα μας, στόν Κύριο τῆς δόξης, γιά νά μᾶς ἐλεήσει… Χάριν αὐτῶν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ κρατιέται ἀκόμα καί χάριν τίς πρεσβεῖες καί τις προστασίες τῆς Παναγίας μας.

Subscribe to Email