Πατριάρχη Σερβίας Παύλου

Ἕνα παιδί πού γνωρίζει ἤδη ἀπό τήν παιδική του ἡλικία τό “Πάτερ ἡμῶν”, ὅταν βρεθεῖ χωρίς γονεῖς βιώνει ἐντονότερα τόν οὐράνιο Πατέρα.

Subscribe to Email