Αρχιμανδρίτη Παύλου Εγγλεζάκη

Ὅταν λέμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι μυστήριο δέν ἐννοοῦμε ὅτι εἶναι πρόβλημα. Τό πρόβλημα ἔχει λύση. Τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει λύση. Τό μυστήριο δέν λύνεται· προσεγγίζεται. Ὅσοι θέλουν νά γνωρίσουν τό μυστήριο πρέπει νά μποῦν μέσα σ’ αὐτό. Πρέπει νά ζήσουν μέσα στό Θεό γιά νά γνωρίσουν τό Θεό. Καί γιά νά Τόν γνωρίσουν πρέπει ν’ ἀποφασίσουν νά ἀρχίσουν τήν πορεία πρός τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι θέμα καρδιᾶς, ὄχι λογικοῦ.

 

Subscribe to Email