Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Ἄς βλέπουμε τούς ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι ἦταν σάν κι ἐμᾶς ἀδύνατοι ἄνθρωποι. Ὅμως αὐτοί ἐστραγγάλισαν τόν ἐγωισμό τους, ἐταπεινώθηκαν καί ἐσώθηκαν, ἐταπεινώθηκαν καί ἡγιάσθησαν, ἐταπεινώθηκαν καί εἶναι στόν οὐρανό δίπλα στόν Χριστό μας.

Ἄς ζητήσουμε τά πνευματικά, ἄς ζητήσουμε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἄς ζητήσουμε νά ’χουμε ἀγάπη μεταξύ μας. Ἄς ζητήσουμε νά ἔχουμε πόνο ψυχῆς γιά τόν πόνο τοῦ ἀλλουνοῦ, νά συμπάσχουμε μαζί μέ τούς ἄλλους ἀδελφούς μας, νά τούς βοηθοῦμε, να τούς ἐλεοῦμε, νά ἀνοίγουμε τήν καρδιά και νά δίνουμε ἀπ’ αὐτά πού μᾶς δίνει ὁ Χριστός… Ἄς ζητήσουμε, ἄς γίνουμε ζητιάνοι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός θα μᾶς δώσει, νά ’στε σίγουροι· ὅποιοι ζητήσανε πήρανε.

Subscribe to Email