Πέλης Γαλίτη – Κυρβασίλη

Ταπείνωση σημαίνει ἐπίγνωση τοῦ ποιός εἶμαι. Ἀποδέχομαι τόν ἑαυτό μου μέ τά λάθη του καί τά πάθη του. Ἀναγνωρίζω τό μέγεθος τῆς ‘ἀρρώστιας’ μου χωρίς νά αὐτομαστιγώνομαι, δέν ὑποτιμῶ τόν ἑαυτό μου, δέν γίνομαι θύμα ἀλλά ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη μου καί ἀναζητῶ τήν ἴασή μου.

Subscribe to Email