Ἀρχιμ. Τύχωνα Σταυρονικητιανοῦ

Ἡ μυστική καί κρυφή πνευματική ἐργασία ὅσο πιό ἀφανῶς γίνεται τόσο πιό πολύ ἐπιδρᾶ καί φωτίζει οὐσιαστικά καί σωτήρια καί τίς ἐσχατιές τῆς γῆς.

Subscribe to Email