Ιερομ. Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Καί οἱ ἅγιοι δέν ἦταν οὔτε ἔπεσαν ἀπ’ τον οὐρανό κομῆτες στή γῆ. Μέσα ἀπ’ τά σπλάχνα κάποιων μητέρων βγῆκαν, καί σέ κάποιες οἰκογένειες ζοῦσαν.

Καί τά προβλήματα πού ζούσανε οἱ ἅγιοι; … Τά ζοῦμε κι ἐμεῖς.

Γιατί, λοιπόν, νά μήν ἁγιάσουμε κι ἐμεῖς;

Subscribe to Email