Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

       Δέν εἶναι ἁπλό πρᾶγμα, εἶναι μεγάλο πρᾶγμα, ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ἀλλά θέλει λίγον ἀγῶνα, θέλει κάποιες μικρές θυσίες, θέλει λίγη προσπάθεια, θέλει λίγη θυσία καί λίγο «χάσιμο χρόνου», νά ἀφιερώσουμε ὅλοι μας, νά ἀνοίξουμε τό Εὐαγγέλιο, νά ἀνοίξουμε ἕνα πνευματικό βιβλίο, γιά νά ὠφεληθοῦμε, νά ἀκούσουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά μελετήσουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά κάνουμε λίγον ἀγῶνα.

Subscribe to Email