Πάφου Γενναδίου

    Το μόνο μέρος του χρόνου που έχεις στη διάθεσή σου είναι το παρόν, η παρούσα χρονική στιγμή. Το παρελθόν δεν μπορείς να το ανακαλέσεις ούτε να το μεταβάλεις. Το μέλλον δεν έχει σημασία τώρα για σένα, διότι είναι δυνατό να μην γίνει ποτέ δικό σου. «Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει μετά βεβαιότητος σε μίαν άλλην ώρα χρόνου. Το μόνο μέρος του χρόνου επί του οποίου μπορούμε να υπολογίζουμε, είναι το παρόν⸱ αυτή η στιγμή στην οποία ζούμε, η οποία, και αυτή, παρέρχεται τόσον ταχέως, ώστε ουδεμία σκέψη ή δύναμις μπορεί να την σταματήσει»[1]. Να χρησιμοποιείς, λοιπόν, κάθε στιγμή της ζωής σου όπως θα ήθελε ο Θεός, έχοντας πάντοτε υπόψιν την αιωνιότητα.

    Η ζωή μας έχει σοβαρό σκοπό και δεν πρέπει να τη σπαταλούμε ασκόπως ή κακώς. Γι’ αυτό χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, για να ερευνούμεν τι ο Θεός ζητά από μάς και να σπεύδουμε να εκπληρώνουμε το θέλημά Του.

[1] Jean Grou, Η εσωτερική ζωή της ψυχής, Αθήναι 1968, σελ. 168.

Subscribe to Email