Αρχιμανδρίτη Παύλου Εγγλεζάκη

«Ὁ Θεός φῶς ἐστι καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία»: Φαίνεται πώς ὑπῆρχαν ἄνθρωποι πού θεωροῦσαν κάποιαν «σκοτία» στό Θεό. Ὅπως καί σήμερα νομίζουν μερικοί ὅτι ὁ Θεός ἔχει κάποιο «σκότος», ὅπως ὀργή ἤ νά θέλει νά τιμωρήσει. Ἀκοῦμε νά λένε: «Ὁ Θεός τιμωρεῖ τούς κακούς, ὁ Θεός ὀργίζεται».

Βέβαια παιδαγωγεῖ, πού στή δική μας γλώσσα αὐτό ὀνομάζεται ὀργή. Ἀκόμα, παρουσιάζουν τό Θεό σάν ὑπεράνθρωπο τιμωρόν πού ἀπαιτεῖ τήν τιμήν Του. Ἔτσι ἀποδίδουν στό Θεό «σκοτία». Ὅμως ὁ Θεός εἶναι Φῶς καί «δέν ὑπάρχει σ’ αὐτόν καθόλου σκοτάδι». Ἔτσι θά πρέπει νά βλέπουμε τό Θεό καί στήν προσωπική μας ζωή, ὄχι ὡς τιμωρόν πού ἐκδικεῖται, τύραννο, δικαστή, ἀλλά σάν πατέρα πού πρέπει νά Τόν ἐμπιστευόμαστε καί στή χαρά καί στή λύπη. Πίσω ἀπό τή φαινομενική Του ἐγκατάλειψη ὑπάρχει τό φῶς Του, γιατί εἶναι φῶς.

 

Subscribe to Email