Αρχιμ. Παύλου Εγγλεζάκη

Κανείς δέν μπορεῖ ν’ ἀπαντήσει στίς ἐπικρίσεις τῶν κατηγόρων ὅτι δέν ὑπάρχει αἰώνια ζωή ἤ Ἀνάσταση, γιατί εἶναι θέμα ἐσωτερικῆς Χάριτος πού διώχνει τό θάνατο καί νικᾶ ἡ ζωή. Ἄν δέν νιώθουμε μέσα μας νά νικᾶ ἡ ζωή (ἀγάπη, ἀρετές, καλοσύνη), ἀλλά μένουμε στό θάνατο (πάθη, ἐγωισμός) σημαίνει πώς δέν πᾶμε καλά. Ὁ θάνατος – πάθη νικᾶται μέ τή μυστηριακή ζωή καί τόν ἀγώνα.

Subscribe to Email