Γέροντα Τρύφωνα του Βάσον

     Δεν μπορούμε να μιλάμε για ενότητα εν Χριστώ αν δεν επιζητούμε την ενότητα με τους άλλους αδελφούς μας· ακόμα ούτε μπορούμε να ενωθούμε με το Χριστό αν συστηματικά απορρίπτουμε αυτή την πνευματική αρμονία με τους άλλους πιστούς για κάποια «ύψη πνευματικότητας» που μας κάνουν να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και μας χωρίζουν από τον πλησίον μας.

Subscribe to Email