Αρχιμ. Παύλου Εγγλεζάκη

      Ἡ Ἐκκλησία πρῶτα «θεᾶται», «ψηλαφεῖ» τό Θεό καί μετά ἀναγγέλλει. Ἐκεῖνοι πού κηρύττουν πρέπει νά ἔχουν πείρα τοῦ Θεοῦ, νά ἔχουν τήν αἰώνια Ζωή. Ὁ κόσμος ἄν δέν πιστεύει, ἄν δέν δέχεται τή μαρτυρία μας, ἄς δοῦμε τή δική μας μαρτυρία. Ἄν εἶναι αὐτή πού πρέπει ὁ κόσμος θά τή δεχτεῖ, τουλάχιστον ἡ πλειοψηφία. Ὑπάρχουν καί οἱ ἀρνητές, ὅπως ὑπῆρχαν καί στό Χριστό.

Subscribe to Email