Γέροντας Παύλος Σιναΐτης

Εν τέλει, κατά βάρος η πίστη είναι λειτουργία της βουλήσεως – πρέπει να θέλεις να πιστέψεις. Όποιος δεν θέλει, ακόμη και να δει τον Θεό, δεν θα πιστέψει.

Subscribe to Email