π. Αλέξανδρου Σμέμαν

    Πραγματικά σε κανένα μέρος της Καινής Διαθήκης δεν παρουσιάζεται ο Χριστιανισμός ως λατρεία ή θρησκεία. Η θρησκεία χρειάζεται εκεί όπου υπάρχει ένα τείχος διαχωριστικό ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Μα ο Χριστός που είναι και Θεός και άνθρωπος γκρέμισε το τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Ο Χριστός εγκαινίασε μία νέα ζωή και όχι μία νέα θρησκεία.

Subscribe to Email