Αριστοτέλη Παπανικολάου

        Αν μας ζητήσουν να δείξουμε, αφού ερωτηθούμε, “πού είναι ο Θεός;”, θα δείξουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν μας ζητήσουν να δείξουμε, αφού ερωτηθούμε, “πού είναι η Εκκλησία;”, τότε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα δείχναμε οτιδήποτε άλλο πέρα από την ευχαριστία.

Subscribe to Email