Ιερομ. Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

«Ὅποιος παίρνει τόν σταυρό του καί με ἀκολουθεῖ, αὐτός θά σωθεῖ». Ὅλοι ἔχουμε πάνω μας ἕνα σταυρουδάκι καί κουβαλᾶμε, τό ὁποῖο εἶναι στά μέτρα μας, σέ ὅλες τίς διαστάσεις, σέ ὅλο τόν ὄγκο του καί σέ ὅλο τό βάρος του. Εἶναι στά μέτρα μας ὁ σταυρός. Κι ἄν καμμιά φορά ὁ Χριστός μας βάλει κάποιο βάρος παραπάνω, τότε Αὐτός θά ἔρθει Κυρηναῖος καί θά μᾶς ὑποβαστάσει τον σταυρό μαζί.

Δέν πρέπει νά φοβόμαστε στις δυσκολίες. Ἐμεῖς εἴμαστε σταυρωμένοι σ’ αὐτή τή γῆ καί σάν σταυρωμένοι πού εἴμαστε ἔχουμε καί τόσες δυνάμεις πνευματικές νά σηκώνουμε πρῶτα τόν σταυρό μας καί μετά νά ἀνεχόμεθα τόν σταυρό τῶν ἄλλων ἀδελφῶν μας. Εἶναι μεγάλη ὑπόθεσις ἡ ὑπόθεσις τῆς συμβίωσης, ἡ ὑπόθεσις τῆς ἀγάπης τῶν ἀδελφῶν. Ὅλοι φεύγουμε ἀπ’ αὐτή τη ζωή καί τί μένει; Ἤ ἡ ἀγάπη μένει ἤ ἡ κακία.

Ὅλοι ἐμεῖς ὅ,τι ἔχουμε καλλιεργήσει στό χωράφι τῆς ζωῆς μας καί τῆς ψυχῆς μας αὐτό ἀφήνουμε. Δέν παίρνουμε οὔτε δόξες, οὔτε πλούτη παίρνουμε μαζί μας, οὔτε περιουσιακά στοιχεῖα παίρνουμε, οὔτε φιλοσοφίες παίρνουμε, οὔτε ὀμορφιές, οὔτε ἐξουσίες. Τίποτα. Καθένας τά ἔργα τῆς ψυχῆς του, τά ὁποῖα πρέπει νά εἶναι γεμᾶτα ἀγάπη… Ἡ ἀγάπη εἶναι προσφορά, εἶναι θυσία, ἔχει κόπο, ἔχει πόνο, ὅμως ἔχει καί χαρά.

Subscribe to Email