Ιερομ. Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Ὅταν ἔχουμε ταπείνωση, ὅταν ἔχουμε συγχωρητικότητα, ὅταν δέν κρίνουμε τους ἄλλους, τί τρῶνε καί τί πίνουν καί πῶς ζοῦνε, ἀλλά κοιτᾶμε τόν ἑαυτό μας, τότε ἑλκύουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἐκεῖ ἀκριβῶς ἐκφράζουμε τήν πνευματική νηστεία, ἀπ’ τό μέρος τῆς πνευματικῆς νηστείας, τό ὁποῖο τό ἀγνοοῦμε ἤ τό ξεπερνᾶμε καί μένουμε μονάχα στό ἄν θά φᾶμε.

Ὅποιος μπορεῖ, νά νηστέψει. Ὅποιος δεν μπορεῖ, νά κοιτάει τόν ἑαυτό του, νά ζητάει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νά ταπεινώνεται, νά μετανοεῖ καί νά μήν κρίνει ἀλλά νά συγχωρεῖ.

Ὁ σκοπός εἶναι, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, νά πονέσεις λίγο, ἀλλοιῶς δέν ἔχει νόημα ἡ νηστεία.

Subscribe to Email