Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιου

        Σε όσους επιχειρηματολογούν το φτηνό, κατά την άποψη μας, επιχείρημα ότι: «Η Εκκλησία όταν έχει λόγο και άποψη κάνει πολιτική», απαντάμε ότι «πολιτική» κατ΄ ακρίβεια και έννοια σημαίνει την ζωή της πόλης. Η πολιτική προέρχεται, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, επειδή ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον, «φύσει πολιτικὸν ζώον». Απαντάμε λοιπόν ότι αυτό ακριβώς είναι το έργο της Εκκλησίας! Να ενδιαφέρεται για την ζωή μιας πόλης. Να μεταμορφώνει την πόλη σε Βασιλεία του Θεού και τους πολίτες αυτής της πόλης, όσους ελεύθερα και αβίαστα δέχονται τις αλήθειες Της, σε Ουρανοπολίτες.

      Όταν πάψει η Εκκλησία να ενδιαφέρεται για την ζωή της πόλης, παύει και ο λόγος ύπαρξής Της. Αρνείται την ταυτότητά Της που δεν είναι άλλος από το να διακονεί το θέλημα του Θεού. Οφείλει λοιπόν η Εκκλησία «να πληροφορεί» τους πολίτες της πόλης, που αποτελούν και «λαό του Θεού». Οφείλει να αφουγκράζεται τις αγωνίες και τους αλαλήτους στεναγμούς των καρδιών τους. Οφείλει να φωτίζει, να παιδαγωγεί, να νουθετεί, κυρίως οφείλει «να τους ελευθερώνει από τις ελευθερίες τους», όπως έλεγε και ο μακαριστός π. Μιχαήλ Καρδαμάκης.

 

Subscribe to Email