π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου

         Η παράδοση της Εκκλησίας μας έχει αναδείξει ποικίλες μορφές ιεραποστολής. Τι άλλο από ιεραποστολή ήταν αυτό που έκαναν οι στυλίτες, οι σαλοί, οι σπηλαιώτες κι όλα τα ‘πτηνά’ της ερήμου. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν μορφές ιεραποστολής και για εκείνους που δεν είναι ασκημένοι στην δια λόγου διδαχή. Αυτοί ασκούν την ησυχαστική ιεραποστολή.

Subscribe to Email