π. Μιχαήλ Καρδαμάκη
Η Εκκλησία είναι για εκείνους, που είναι ανήμποροι ή που δεν έχουν που να καταφύγουν, διωγμένοι ή εξόριστοι από τον ίδιο τον κόσμο, που οι ίδιοι με την αμαρτία τους υπηρετούν. 
Και στην Εκκλησία μας υποδέχεται η Παναγία. Εκείνη που στην καρδιά της φέρει το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων, ως μυστήριο σταυροαναστάσιμης σιωπής και αδιάλειπτης δεήσεως. Γιατί αν και ‘μετέστη από την ζωή, δεν κατέλιπε τον κόσμο’.

Subscribe to Email