Ιερομ. Νεκτάριου Κουτλουμισιανού

Ὁ Κύριός μας θέλει «σωθῆναι πάντας και εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». … Καί ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει. Θέλει νά μᾶς πλησιάσει, θέλει νά Τόν ἀγκαλιάσουμε, θέλει να Τοῦ μιλήσουμε, θέλει νά Τοῦ ἀπολογηθοῦμε, θέλει νά Τοῦ ἀποκαλύψουμε τήν κραδιά μας, θέλει νά Τοῦ ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας. Ζητάει νά μᾶς σώσει.

Τώρα, ἀπό ’κεῖ καί πέρα, ἐμεῖς πρέπει να κάτσουμε νά σκεφτοῦμε: ἔχουμε ἔλθει ποτέ στή στάση τοῦ τελώνου ὁ ὁποῖος μετενόησε γιά τίς ἁμαρτίες καί τίς ἀδικίες πού εἶχε κάνει στή ζωή του; … Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται ποια στάση καί ποιά θέση ἐμεῖς θά πάρουμε ἐνώπιόν Του, γιά νά ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας Του.

Subscribe to Email